Spraktidningen

Läs mer om bokhundar

-

BOKHUNDEN – OCH EN OCH ANNAN LÄSHUND (2016) Forskare och litteratur‍pedagoger berättar om olika studier av vad såväl hunden som litteratur­en och läsningen betyder för både små och stora människor. Även bokhundsfö­rarna skriver om sina erfarenhet­er.

BOKHUNDENS VÄRLD (2016) Den här boken vänder sig till alla som är intressera­de av hundar. Den inne‍håller både berättelse­r och fakta. Längst bak i boken finns en cd med sånger om hundar och andra djur.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden