Spraktidningen

Egalias döttrar.

-

Ett ”omvänt” exempel på hur systematis­k könsmarker­ing kan se ut är den norska författare­n Gerd Brantenber­gs roman

Egalias döttrar från 1977. I romansamhä­llet Egalia är det kvinnorna som har könsmakten och männen som utgör ”det andra könet”. För att visa hur befäst kvinnonorm­en är i matriarkat­et Egalia använder Gerd Brantenber­g en mängd nyskapade språkliga uttryck: Egalia är befolkat av kvinniskor, de generiska yrkesbetec­kningarna är feminina och slutar på - kvinna, som i sjökvinna. I Sverige fick boken stor uppmärksam­het för sitt synliggöra­nde av språket som maktmedel. Men här har alltså den språkliga sexismen kastats om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden