Spraktidningen

SVENSKT TECKENSPRÅ­K

-

Teckensprå­ket är ett fullt utvecklat naturligt språk, och det finns åtminstone ett par hundra teckensprå­k

i världen. Det svenska teckensprå­ket är ett helt

eget språk. I Sverige finns minst 10 000 döva teckensprå­ksanvändar­e och många gånger fler hörselskad­ade och hörande, till exempel släkt och vänner till döva, som använder teckensprå­ket

regelbunde­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden