Spraktidningen

Vi hade kunnat ha hamburgarb­röd

-

? Jag undrar varför det heter hamburgerb­röd och inte hamburgarb­röd. Är det för att ordet ursprungli­gen är tyskt? – Maria ! Att formen är med e och inte med a beror på att sammansätt‍ ningarna utgår direkt från tyskans hamburger-. Hamburg-, med varianten hamburger-, betyder ’härstamman­de från – eller bosatt i – Hamburg, eller framställt på ett sätt som före‍kom(mer) i Hamburg’.

Formerna har använts i svenskan sedan 1500-talet – alltså långt innan den moderna hamburgare­n med till‍hörande bröd uppfanns och benämn‍ des. Hade vi inte redan haft det etablerade förledet hambur

ger- i svenskan är det mycket möjligt att brödet hade kommit att kallas hamburgar‍bröd. Gabriella Sandström, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden