Spraktidningen

Inte bara olyckor kommer slag i slag

-

? Kan man använda uttrycket slag

i slag om positiva händelser?‍det verkar oftast användas om negativa händelser, till exempel om flera katastrofe­r som kommer tätt efter varandra. – Veronica

! Slag i slag definieras

i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien som ’tätt efter varandra’. Ordbokens exempel på användning av uttrycket lyder ”företagets neddragnin­gar har kommit slag i slag” och i konstrukti­onsordboke­n

Svenskt språkbruk är exemplet ”under senare år hade olyckorna kommit slag i slag”. Dessa val av exempel antyder att uttrycket oftast används om negativa företeelse­r, men det kan även användas om såväl neutrala som positiva företeelse­r.

Ingrid Olsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden