Spraktidningen

Badrum där det inte finns badkar

-

? Jag har i svensk press sett exempel på att stora hus i USA har många badrum. Vita huset lär exempelvis ha 34 stycken, vilket verkar orimligt. Betyder

bathroom på amerikansk engelska ’toalett’? – Thomas ! Din observatio­n är korrekt; Vita huset har inte 34 badrum med dusch eller badkar, vilket

bathroom syftar på i brittisk engelska. I amerikansk engelska används bathroom även om toaletter, framför allt i privata hus. Om man är på besök hemma hos en ameri‍ kan kan man alltså fråga efter toaletten med uttryck som Could I use the bathroom, please? En offentlig toalett kallas i amerikansk engelska ofta för restroom. Maria Estling Vannestål, Linnéunive­rsitetet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden