Spraktidningen

Streta och strida har samma rot

-

? Vi är några som diskuterar användning­en av streta i meningar som sluta streta emot så mycket. Var kommer

ordet streta ifrån? – Jonas ! Ordet streta har samma rot som ordet

strida. Betydelsen kan sägas vara ’ta i med musklerna, anstränga sig’. Men det används också ofta bildligt.

Anna Antonsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden