Spraktidningen

Tyskt uttal har blivit svenskt

-

? Varifrån kommer ordet durkslag? Min kära mor envisas med att säga duschlag och säger att det kommer från tyskans durch. – Lisa ! Det stämmer att vi lånat in ordet durkslag från tyskan, även om uttalet anpassats till svenskan. Ordet finns belagt i svenskan sedan 1613 och kommer av tyskans Durch

schlag med samma betydelse. Det är bildat till durk som betyder ’genom’, vilket på högtyska heter durch och på engelska through.

Sunna Nygård, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden