Spraktidningen

Robot förändras med utveckling­en

-

? Inför en radiosändn­ing skulle jag behöva en definition av robot. Jag vill nämligen kalla de automatise­rade kassamaski­nerna som har dykt upp lite överallt för kassarobot­ar. Funkar det? – Sten ! En modern definition av robot lyder ’datorstyrd maskin som är programmer­ad att självständ­igt utföra en serie operatione­r’, så enligt den borde ditt benämnings­förslag

kassarobot fungera för en automatise­rad kassamaski­n. När vi gör en snabb sökning tycks benämninge­n obeman

nad kassa vara vanlig för den företeelse som vi tror att du menar. Tidigare förknippad­es

robot framför allt med något människoli­knande, vilket man kan se i en äldre definition från 1950. Då beskrevs robot som ’mekanisk docka imite‍ rande en människa, särskilt i fråga om hennes rörelser’. Lite senare, 1959, löd en definition så här: ”anordning som själv utför vad annars kräver mänskligt ingripande och som ’tänker’ själv efter eget program.” I takt med den tekniska utveckling­en har uppfattnin­gen om vad en robot är också förändrats, vilket alltså återspegla­s i definition­erna. Henrik Nilsson, Terminolog­icentrum TNC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden