Spraktidningen

Bättre med läkare för doktor i vården

-

? Är det korrekt att skriva dr NN när man avser en läkare som inte har doktorerat? – Emelie ! Ordet doktor har två betydelser, där den ena används i princip synonymt med läkare och den andra avser en person som har avlagt doktorsexa­men.

Det är tydligare och mindre risk för sammanblan­dning av de två betydelser­na om man använder läkare i stället för doktor när man syftar på en person med läkarexame­n, även om det oftast framgår av sammanhang­et vilken betydelse som avses.

Sunna Nygård, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden