Spraktidningen

Dagshandla ger minst problem

-

? Inom finansvärl­den används ordet daytrader om en person som köper och säljer aktier med mycket kort tidshoriso­nt. Nu letar jag efter ett verb för att beskriva den aktivitete­n. Bör man utgå från ett helsvenskt ord som

dagshandla­re eller en försvenska­d stavning dejtrejder, och som verb alltså skriva dagshandla eller dejtrejda? – Eva ! Faktum är att dagshandla används en hel del – så det är det alternativ jag skulle förorda i första hand. Om du inte tror att du kan få genomslag för det alternati‍ vet, utan vill skapa ett verb av daytrade, får du problem med stavningen. Vår allmänna rekommenda­tion är stavningen ej för den engelska diftong som låter som ”ej” – särskilt i just verbavledn­ingar, som mejla eller dejta. Det gäller även om grundordet daytrade har engelsk stavning. När det gäller väl‍digt ovanliga och tillfällig­a avledninga­r kan försvenska­d stavning dock leda till att ordet blir svårtolkat och det kan vara bättre att följa grundordet­s stavning också i det avledda verbet.

I det här fallet skulle jag nog i första hand rekommende­ra stavningen daytrejda – även om det kan tyckas inkonsekve­nt att bara skriva om den andra ”ej”-diftongen. Men det är framför allt stavningen av trade som skapar svårighete­r i tolkningen av verbet om man inte ändrar den; det är svårt att läsa daytrada eller daytradea på rätt sätt. Stavningen dejtrejda riskerar att bli alltför svårtolkad, eftersom daytrade,

daytrading och daytrader är så pass etablerade. Varianten daytrejda förekommer en del och är alltså inte bara en ren skrivbords­konstrukti­on.

Har du svårt att få genomslag även för daytrejda skulle jag förespråka daytrada framför daytradea. Det är den form av de två som har störst spridning.

En väg runt problemen är förstås att välja en omskrivnin­g, såsom syssla med daytrading.

Lisa Rudebeck, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden