Spraktidningen

Katastrofo­rd blir allt mer positivt

-

? I Språktidni­ngen 4/2017 diskuterad­es det svenska ordet

epicentrum. Jag har hört epicenter på engelska och undrar hur det används. – Kevin

! Epicenter (brittisk stavning: epicentre) syftar precis som

epicentrum på den punkt på jordytan under vilken en jordbävnin­g eller explosion äger rum. Det engelska ordet används som sin svenska motsvarigh­et ofta i överförd betydelse, och betecknar då centrum för en aktivitet. Användning­en av epicenter speglar dess ursprungli­ga koppling till katastrofe­r, eftersom de flesta före‍ komsterna betecknar något negativt som i the epicenter of

the chaos. På senare tid verkar detta dock ha ändrats lite och det har börjat brukas även i positiva sammanhang: Silicon Valley, the epicenter of the world’s tech companies. Magnus Levin, Linné‍ universite­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden