Spraktidningen

Kollijox är grejer i norra Sverige

-

? Min norrländsk­a vän använder ibland ordet

kollijox. När jag frågar henne om ordets betydelse är hon dock väldigt vag och jag har inte lyckats få grepp om innebörden. Var används

kollijox någonstans, hur ska det uttalas och vad betyder det egentligen? – Victoria

! Kollijox verkar höra hemma i norra delen av Sverige. I våra dialektord­samlingar har vi belägg på ordet från Lappland, Norrbotten, Värmland och Ångermanla­nd. Några uttalsvari­anter är kollejox,

kollerjox och kullejox. Att ordet har en vag inne‍ börd kan till och med sägas vara meningen! De som inte har ordet i sitt ordförråd kan beroende på sammanhang i stället säga exempelvis grejer,

tjafs, tjosan eller grejsimojs – det är alla ord som används för att beskriva någonting vagt och ospecifice­rat.

Det märks i våra dialekt‍ samlingar att det är lite svårt att riktigt ringa in vad kollijox betyder. Vi hittar förklaring­ar som ’hårvatten som dracks som berusnings­medel’ och ’medicin som man ställer sig skeptisk till’. En upptecknin­g fångar dock innebörden väl: ’litet av varje av obestämd karaktär’. Lovisa Alvtörn, Dialekt- och folkminnes­arkivet i Uppsala

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden