Spraktidningen

Allt vanligare att kombinera uttryck

-

? Måste det heta både

kallt och blött eller går det i dag bra även med

både kallt men också blött?

– Jens ! Det traditione­lla rådet är att man efter både förväntar sig ett och: Här är det både kallt och blött.

Utan både kan man sätta in ett men: Här är det kallt men också blött. Ett alternativ är kon‍ struktion med inte bara och utan: Här är det inte bara kallt utan också blött.

I dag är det mycket vanligt att de två första uttryckssä­tten kombineras, inte minst i talat språk men allt oftare även i skrift: Här är det både kallt

men också blött. En sådan for‍ mulering är knappast sämre ur begripligh­etssynpunk­t, men den anses än så länge ha en vardaglig stilprägel. I normal sakprosa – medie‍ texter, akademiska texter, myndighets­texter etcetera – bör man därför låta både följas av och.

Ola Karlsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden