Spraktidningen

Synonymer med olika ursprung

-

? Vad är skillnaden mellan karcinogen och cancerogen? – Tia ! Karcinogen och cancerogen är synonyma termer med innebörden ’cancerfram‍ kallande’. Förledet cancer

i cancerogen är från latinet och förledet karcin- i karcinogen är från grekiskan. Efterledet

-gen är grekiskt och betyder ’alstrande’ eller ’alstrad av’. I fackspråk används båda uttrycken, men cancerogen är något vanligare. Annika Asp, Terminolog­icentrum TNC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden