Spraktidningen

I dag finns många lättböjda poddar

-

? Jag förstår vad som menas med begreppet podcast, men jag har aldrig hört någon förklaring till varför man använder det engelska ordet pod. Det betyder ju ungefär ’fröskida, frökapsel, balja’. Var finns associatio­nen mellan ett ord som betyder frökapsel och en sändning av en ljudfil via internet? Borde det inte finnas ett svenskt ord för företeelse­n? – Björn ! Engelskans pod betyder inte bara ’ärtskida, fröskida’, utan också ’grej, moj’. Det är den betydelsen, som vi fått genom varumärkes­namnet på Apples mp3‍ spelare Ipod, som ligger till grund för poddorden. Orden har fått fäste även i svenskan, men vi rekommende­rar den försvenska­de stavningen podd. Den stavningen visar hur ordet ska uttalas på svenska, och man kan lätt böja ordet och till exempel bilda verbet podda. För engelskans podcast finns på svenska benämninga­rna poddradio och poddsändni­ng, som båda fungerar utmärkt.

Lisa Rudebeck, Språkrådet

 ??  ?? Svenskar uttalar ofta som
på engelska.
Svenskar uttalar ofta som på engelska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden