Spraktidningen

Din vuxna skapar minst förvirring

-

? Heter det din vuxen eller din vuxna, som motsvarigh­et till det vanligare ditt barn? – Annika ! Både varianten din

vuxen och din vuxna är tänkbara – men din vuxna är den form som bäst stämmer med ordet vuxens användning i övrigt. När man säger sådant som

prata med en vuxen eller det kom tio vuxna och fem barn

på festen använder man vuxen som ett så kallat substantiv­erat

adjektiv. Det innebär att man använder det som ett sub‍ stantiv men böjer det som ett adjektiv. Bestämd form plural blir då vuxna, och efter din använder man bestämd form av adjektiv – så enligt detta resonemang bör man alltså säga din vuxna.

Men varianten din vuxen är inte otänkbar. Använder man den formen bygger det på att man har uppfattat vuxen som ett ”vanligt substantiv” – och använder det analogt med till exempel fröken; det heter ju din fröken – inte din frökna. Särskilt i ett barnperspe­ktiv är detta en rimlig analogi. Men egentligen skulle ju plural‍ formen i så fall bli vuxnar: det

kom fem vuxnar – och det hör man ju inte ens barn säga. Så minst risk för förvirring blir det nog om man använder formen din vuxna.

Lisa Rudebeck, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden