Spraktidningen

I nattduken fanns olika toalettsak­er

-

? Heter det egentligen

nattduksbo­rd eller nattygsbor­d? – Kalle ! Båda används, men den helt dominerand­e formen är nattduksbo­rd. Båda formerna återfinns också i ordböckern­a, men ordboksart­iklarna för

nattygsbor­d har ofta hänvis‍

ningar till nattduksbo­rd. Man kan förstås också säga sängbord.

Nattduksbo­rd är det ur‍ sprungliga ordet, från slutet av 1600‍talet, som snarast betydde ’toalettbor­d’. Sina toalettsak­er hade dåtidens dam av värld nämligen i en

nattduk. Under 1700‍talet uppstod så

nattygsbor­d genom associatio­n till ordet nattyg, som betydde saker som ’nattdräkt’, ’natt‍ mössa’. Tyg kunde förr betyda ’saker’, ’don’, jämför verktyg.

Sunna Nygård, Språkrådet

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden