Spraktidningen

Det går utmärkt att leka med lego

-

? Skrivs lego med stort eller litet l, i ett uttryck som leka med lego?

– Sara ! Det går utmärkt att skriva lego med liten bokstav, såvida man inte vill betona varumärket. Orden lego, legobit och lego

kloss finns alla med i senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista.

Ingrid Olsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden