Spraktidningen

Stora tal kan vara svåra på engelska

-

? Hur fungerar egent‍ ligen det här med

miljoner, miljarder och biljoner när man ska översätta till engelska? – Lisa ! Användning­en av tal med många nollor på engelska är lite förvirrand­e för oss svenskar.

Miljon och million betyder samma sak, men sedan blir det svårare. Miljard på svenska heter billion på engelska, medan svenskans

biljon (som har tolv nollor) kallas för trillion på engelska. I äldre brittisk engelska användes dock milliard och

billion på samma sätt som svenskans miljard och biljon. Maria Estling Vannestål, Linnéunive­rsitetet‍

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden