Spraktidningen

Bisatser är inga bisaker

-

JAG ÄR SOM mest irriterad när någon säger till exempel så här: ”och så nämnde han i en bisats att han var älskarinna­ns bror”, och jag själv har hört konversati­onen som refereras till, och jag vet att det inte var en bisats.

”Det var inte, per se, en bisats”, känner jag mig liksom tvungen att svara, och blickarna jag får säger ungefär: Stackars flicka. Att inte kunna sålla ut den vikti‍ gaste informatio­nen i en berättelse utan i stället fastna på grammatisk­a teknikalit­eter, det kan inte vara lätt.

Jag förstår dem. I sammanhang­et är det troligen viktigare vilken relation alla i den snaskiga historien hade till älskarinna­n. Jag tycker bara att kunskapern­a om bisatser i det svenska samhället kunde vara högre.

För att råda bot på detta kommer här del ett i min serie Grundlägga­nde fakta om bisatser: biff-regeln. En person som lärt sig svenska som förstasprå­k eller i ung ålder, kan enkelt identifier­a en bisats genom att placera in ordet inte i en sats och känna efter var det ska stå.

Biff står här för ”I Bisats kommer Inte Före det Finita verbet”.

Om du inte vet vad ett finit verb är kan du: 1) slå upp det eller 2) i stället tänka ”Före det Första verbet”, för det finita verbet står nästan alltid först av verben i en sats.

Hela poängen är alltså att man genom att stoppa in ordet inte i en sats snabbt kan avgöra huruvida det är en bisats eller inte. Vi provar med en exempelmen­ing:

Jag är förresten älskarinna­ns bror.

Först identifier­ar vi det finita verbet, i det här fallet är. Sedan provar vi att sätta in ordet inte. Jag är förresten inte älskarinna­ns bror. Aha! Ordet inte kommer efter det finita verbet! Detta är alltså inte en bisats. Vi provar med en annan

mening: Jag, som råkar vara älskarinna­ns bror, håller med om att allt är hennes fel. Här är det satsen ”som råkar vara älskarinna­ns bror” som ska analyseras, och här är det finita (och även första) verbet råkar. Om vi sätter in ordet inte ser det ut så här:

Jag, som inte råkar vara älskarinna­ns bror, håller med om att allt är hennes fel.

Ordet inte kommer före det finita verbet – vi har att göra med en bisats!

Ha gärna biff‍regeln i åtanke nästa gång någon påstår att något har sagts i en bisats. På det sättet kan även du göra dig impopulär i sociala samman‍ hang, och samtidigt ha rätt!

 ??  ??
 ??  ?? Sara Lövestam är författare och föreläsare.
Sara Lövestam är författare och föreläsare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden