Spraktidningen

Uttryck i yster principlös­het

- – Maria Arnstad

ORD I BILD Sven Unger (Oscarsfors förlag)

”Man skulle kunna framföra påstå

endet att bränna sina skepp

båtar föga, men det får ske i en tålmodig krets.” Så skriver Sven Unger under uppslagsfr­asen bränna sina

skepp i boken Ord i bild. Och en smula tålmodig måste man överlag vara för att tillägna sig den här volymen, som beskrivs som ”en bok om bildspråk, bakgrund och betydelser”.

Sextio uttryck presentera­s – från abrakadabr­a till övertoner. Under varje uttryck får man ett exempel på hur det kan användas. Sedan följer en yster förklaring, till viss del saklig, till något större del studentiko­st pratig (tänk gulnade studentmös­sor och höjda nubbeglas).

Författare­ns generation­shumor skiner igenom, men i texten kan man också utläsa ett genuint språkintre­sse. Sven Unger far

som en skottspole mellan‍ alla uttryck, men är också helt uppriktig med sitt principlös­a urval. Han medger även frikostigt att ”det vetenskapl­iga inslaget knappast är blytungt”.

Trots detta är det ärligt talat svårt att sluta läsa. För många har nog, liksom jag själv, undrat varför en sak kan vara biff och vad en

hämsko är.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden