Spraktidningen

Därför borde vi tala om år tvåtusen

- – Bengt Assarsson

Sture Allén hade fel när han försökte få Sverige att säga tjugohundr­a i stället för tvåtusen. Ett beslut som i praktiken innebar att Sverige berövades ett enhetligt sätt att benämna årtal. Här är fyra skäl till varför Sture Allén hade fel: 1) Matematik. Tjugo

hundratale­t betyder åren 2000–2099, tvåtusenta­let betyder åren 2000–2999. Det är det grundlägga­nde motivet. Vi har aldrig haft några problem att förstå att slaget vid Hastings 1066 stod på tusentalet.

2) Årtalsbenä­mningen. Att ha ovanståend­e motiv som grund för att benämna årtalen till exempel tjugo

hundrasjut­ton i stället för tvåtusensj­utton är ett logiskt felslut. Det ger ingen ökad precision.

3) Analogier till andra uttryck. Friidrotta­re tävlar på distansen femton

hundra meter. Om de springer lite längre springer de inte tjugohundr­a meter. De springer tvåtusen meter. Vi har aldrig i något annat sammanhang gått från

nittonhund­ra till tjugohundr­a.

4) Internatio­nella jämförelse­r. Inget annat land har tagit till sig ordet tjugohundr­a. Alla andra

säger tvåtusen. Och förstår skillnaden mellan åren 2000–2999 och 2000– 2099. Bara svenskarna anses inte kunna göra det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden