Spraktidningen

Nyord och namn.

Att vara sekundärkr­änkt är att bli upprörd å andras vägnar.

-

Den som blir sekundärkr­änkt känner sig kränkt utan att själv vara den person eller den grupp som utsätts för kränkninge­n. Ofta innebär det att en person axlar känslorna för någon som inte anses ha en stark röst i samhället. Så här skriver Cissi Wallin i Metro: ”I vår svenska kultur ingår tydligen att vara så kallat sekundärkr­änkt. Alltså att berätta att någon annan, från en annan ’grupp’ än den man själv tillhör, känner sig kränkt. Ett stående exempel är hur folk som aldrig jobbat som städare för ’kampen’ för att visa hur förnedrand­e det är att städa ’andras skit’.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden