Spraktidningen

Från art till art.

-

Så talar olika djur med varandra.

När författare­n Stig Dagerman 1954 tog sitt liv i bostaden Tornvillan i Danderyd var han bara 31 år. Nu får den väg som går förbi villan namnet Dagermans stig. Bytet blir verklighet efter en dom i förvaltnin­gsrätten. Flera föreningar har ställt sig bakom idén. Ene by bergsbibli­otekets vän‍ ner skriver i en inlaga att det rör sig om ”en av efterkrigs­tidens mest betydelse‍ fulla svenska författare”.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden