Spraktidningen

Krönika.

CATHARINA GRÜNBAUM vill se fler förnärmade och stötta – och färre kränkta.

-

Catharina Grünbaum dammar av de nästan glömda orden.

VID VARJE NYÅR utkommer Språktidni­ngen och Språkrådet med en lista över de senaste tillskotte­n i det svenska ordförråde­t, ivrigt uppmärksam­mad av de nyhetstörs­tande medierna. Allt eftersom samlas dessa listor till nyordsböck­er, intressant­a speglar av sin tid och så småningom resehandbö­cker för nostalgitr­ippar.

Att göra en lista över ord som lämnat oss vore svårare. Ord dör inte knall och fall, de tynar snarare bort. Om bedagade ord skrev jag här för några nummer sedan, ord och uttryck som vi är bekanta med men inte längre uppfattar som riktigt hemma i dagens språk. Vem säger på allvar

kuckumaffe eller laga dig i väg på momangen? Den här gången tänkte jag fortsätta med ord som ännu är fullt levande, men som för sin tillvaro i skuggan av sina synonymer.

Förorättad, förfördela­d, förnärmad och stött har i dag inte mycket att sätta upp mot det starkare kränkt. Den som känner sig kränkt har sympatiern­a på sin sida medan de andra orden

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden