Spraktidningen

Språk‍ polisen.

- – Maria Arnstad

Staffan Dopping och läsarna språkspana­r.

I boken får vi också stifta närmare bekantskap med några brittiska och amerikansk­a retorikmäs­tare, bland andra Winston Churchill, som var sin egen talskrivar­e och Ted Sorensen, som skrev åt John F. Kennedy. Donald Trumps samarbete med Stephen Miller och Steve Bannon får ett eget kapitel.

Boken är skriven i reportage‍ form. Kapitlen byggs till viss del upp av egna intervjuer, men författarn­a nyttjar i högre grad andra källor – som biografier, tidnings‍artiklar, tv-intervjuer – i långa citerade passager. Vissa av talen återges och analyseras med retoriska termer, som ethos, logos och pathos.

Den lite slängiga journalist­iska stilen kan ibland bli tröttande. Det är som att läsa ett 400 sidor långt reportage, som börjar om för varje person som skildras. Men om man läser boken i mindre portioner är den ett intressant dokument, inte minst för att iaktta hur politikens villkor för att nå ut har förändrats under de senaste decenniern­a.

 ??  ??
 ??  ?? Moa Berglöf var talskrivar­e åt Fredrik Reinfeldt när han var stats‍ minister mellan 2006 och 2014.
Moa Berglöf var talskrivar­e åt Fredrik Reinfeldt när han var stats‍ minister mellan 2006 och 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden