Spraktidningen

Fortsätt kvissa – och börja pjärsa

-

Jag välkomnar ordet

kviss, en utomordent­ligt praktisk svensk stavning av det engelska lånordet quiz. Dessutom är det lätt att bilda ett verb på ordet, till exempel kvissa.

Jag skulle även vilja föreslå en försvenskn­ing av ordet

piercea – om än något brutal och kanske bondsk, nämligen

pjärsa. Jag tror att ordet, med en tung instans som Språktidni­ngen bakom sig, skulle kunna nå framgång.

– Per Wretman

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden