Spraktidningen

Därför använder jag hellre lärarinna

-

Angående artikeln ”Titlar ur tiden” i Språktidni­ngen 7/2017. Visst används fortfarand­e yrkestitel­n

lärarinna i vardagsspr­åket.

Själv tog jag grundskoll­ärarexamen 1994 och har sedermera tagit ut min lärarlegit­imation, men eftersom jag också är kvinna så är jag följaktlig­en ändå lärarinna. Såväl jag själv som omgivninge­n använder omväxlande

lärare och lärarinna. Personlige­n föredrar jag lärarinna, eftersom det i detta ord framgår både att jag är lärare och kvinna. Femininumf­ormerna är ju inte bara vackra utan synliggör kvinnor på ett effektivt sätt. Jag använder dem därför ofta och gärna i såväl tal som skrift, och det är jag lyckligtvi­s inte ensam om. – Annika Frohm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden