Spraktidningen

En estetisk särskrivni­ng

-

När till och med Språktidni­ngen särskriver sin logotyp, hur ska då farsoten kunna stoppas? Hoppet är ute ... – Björn Sandberg Nej, ge inte upp! Särskrivni­ngar är ofta störande. Möjligen är de inte den värsta farsoten (och de lärda debatterar om den faktiskt sprider sig), men de är irriterand­e nog.

Det brukar anses okej att bryta mot regler för hopskrivni­ng och bindestrec­k av estetiska skäl när det gäller till exempel boktitlar och logotyper. Vi har sedan starten 2007 skrivit isär namnet Språktidni­ngen i vår logga, eftersom vi tycker att det är snyggare. Patrik Hadenius

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden