Spraktidningen

Ett nöje att läsa välskrivna artiklar

-

I jubileumsn­umret av Språktidni­ngen, 6/2017, tackar chefredakt­ör Patrik Hadenius mig som läsare. Dock skulle jag inte fortsätta att prenumerer­a på tidningen, om den inte var så läsvärd som den är. Det är ett rent nöje att läsa, bland annat för att jag inte behöver irritera mig på felstavnin­gar eller felaktig grammatik, som förekommer mer och mer varhelst det finns skriven text.

Jag uppskattar också att artiklarna ges tillräckli­gt utrymme för mycket resonemang kring ämnet. Jag läser gärna en artikel, även om jag inte är så intressera­d, bara för att den är välskriven. Jag vill också framhålla illustrati­onerna, som är finurliga och som man kan le åt.

– Anna Nygren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden