Spraktidningen

”Dans ” Dans är som en egen dimension”

-

Fatima Grönblad har besökt Göteborgso­peran för att ta reda på hur rörelser kan beskrivas i ord. På sidan 30 får vi ta del av hennes insikter. Varför intressera­r du dig för dans och språk i kombinatio­n?

– Dans är som en egen dimension, bortom det talade och skrivna språket. Men man kan ändå behöva kunna tala om den, för att förmedla och förtydliga vad man är ute efter. Jag är ny‍ fiken på hur mötet mellan de dimensione­rna kan se ut. Vilken är din egen relation till dans?

– Jag har alltid älskat att dansa, både specifika dans‍ stilar och fritt på klubbar eller hemma i köket. Just nu dansar jag mycket pardans: lindy hop, blues och salsa. I stunderna då man verkligen hittar in i kontakten med en danspartne­r och en gemen‍ sam tolkning av musiken kan det bli magiska möten. Och det helt utan ord!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden