Spraktidningen

Tvåspråkig­a vet vem som talar

-

Barn som talar två språk kan snabbare än enspråkiga skilja en röst från en annan. Det fastslår språkforsk­are vid NYU Steinhardt i USA. I en studie fick 41 barn visa sin förmåga att identifier­a röster. Alla fick lyssna på engelska ord, uttalade med tysk brytning. Sedan fick de höra motsvarand­e ord på tyska. Forskarna frågade därefter om det engelska och det tyska ordet yttrades av samma person. Det blev tydligt att tvåspråkig­a snabbare kunde särskilja och identifier­a rösterna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden