Spraktidningen

Lagom med bilder är bäst i barnböcker

-

EN ILLUSTRATI­ON I TAGET fungerar bäst när barn ska lära sig nya ord. Om illustrati­oner i barnböcker täcker hela uppslag, eller‍om det finns flera illustrati­oner på samma sida, går inlärninge­n inte lika bra.

Brittiska forskare har studerat hur barn lär sig nya ord genom böcker. De böcker som användes i studien hade olika typer av illustrati­oner. En del hade text och illustrati­on på varsin sida på varje uppslag, andra hade illustrati­oner som täckte nästan hela utrymmet och ytterligar­e andra hade flera olika illustrati­oner per uppslag.

De enkelsidig­a illustrati­onerna visade sig bäst för inlärninge­n. Med bild på en sida och text på en annan sida – där det nya ordet presentera­des – hade barnen lätt att hitta fokus. Med större eller fler bilder visste barnen inte riktigt var de skulle fästa blicken – och antalet inlärda nya ord halverades.

 ??  ?? När illustra‍ tionerna blir för
många går inlärninge­n‍av nya ord sämre.
När illustra‍ tionerna blir för många går inlärninge­n‍av nya ord sämre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden