Spraktidningen

Länge leve den analoga anslagstav­lan!

-

”Hej. Jag bor i andra hand sedan några år. Nu måste jag flytta. Jag söker därför en liten lägenhet. Ring mig gärna om du vill.” Den gam‍ la hederliga anslagstav­lan står sig – trots internet.

På anslagen annonseras oftast om evenemang som äger rum lokalt, av personer som bor i närheten av tav‍ lan. Denna platsbunde­n‍ het kan vara ett skäl till anslagstav­lans livskraft.

I de flesta fall är det föreningar som annonse‍ rar. De bjuder in till möten, föredrag, konserter och liknande. Småföretag­are är de näst flitigaste lappupp‍ sättarna. De vill locka folk till butiker, yogakurser med mera. På tredje plats ham‍ nar privatpers­oner som vill sälja eller köpa något, eller annonsera om bostäder.

Detta har forskare i vetenskaps­teori och språk tagit reda på genom så kallad medborgarf­orsk

ning. Över tusen svenska skolelever fick under förra året dokumentra lappar på anslagstav­lor i sin närhet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden