Spraktidningen

Flest talare av KATALANSKA finns i nordöstra Spanien

-

Grammatik: Katalanska­n använder, till skillnad från andra romanska språk, verbet

anar, ’gå’, för att ange dåtid i stället för framtid: vaig venir = ’jag kom’. Språket har i flera dialekter en särskild personlig artikel som bara används framför personnamn:

en Pere, na Laia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden