Spraktidningen

Dialekter:

-

Katalanska­ns dialekter kan, efter anta‍ let obetonade vokalljud, delas in i östkatalan­ska dialekter, som talas i östra Katalonien och på Balearerna, och väst‍ katalanska dialekter, som talas i västra Katalonien och Valencia. Valencian‍ skan gör ofta anspråk på att vara ett eget språk, men skillnader­na mellan dialektern­a är små.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden