Spraktidningen

” Alla kan båda språken”

-

BILDJOURNA­LISTEN Marc Femenia, 44 år, kom till Sverige som utbytesstu­dent från Barcelona på 1990talet. Han talar svenska, men har två katalanska dialekter som modersmål.

– Med mamma, som kommer från Katalonien, talade jag alltid central‍ katalanska. Med pappa, som kommer från Mallorca, talade jag baleariska. Det var först i femtonårså­ldern som jag blev medveten om det.

Skillnader­na i uttal mellan dialektern­a är större än skillnader­na i ordförråd. På Mallorca uttalas ofta det som i Barcelona är ett betonat ä- ljud som ett kort ö samtidigt som l:et i de bestämda artiklarna el och la är utbytta mot ett s.

– Många från Katalonien har svårt att förstå Mallorcabo­r som pratar snabbt.

Marc Femenia växte upp på Mallorca, där katalanska­n hade en svagare ställning än spanskan – i Spanien var katalanska­n förbjuden fram till 1975, då diktatorn Franco, dog. ”Vi är i Spanien, därför ska vi prata spanska”, fick Marc Femenia höra under sin uppväxt.

I Katalonien gjordes däremot katalanska n tidigt till undervisni­ngsspråk i grundskola­n. Systemet har fått kritik för att missgynna spansktala­nde, men Marc Femenia säger‍att det har fungerat bra för att skapa ett tvåspråkig­t samhälle.

– Jag blir lite arg när spanska medier målar upp en bild av en stor konflikt mellan spansk- och katalanskt­alande i Katalonien. Vissa föredrar att tala spanska, andra katalanska, men just det är inte längre något problem, eftersom alla kan båda språken.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden