Spraktidningen

kompetens‍ utvisning

Vid en kompetensu­tvisning måste en person med efter‍ traktad kunskap lämna Sverige.

-

En försäkring som glömts bort eller en tjänstepen­sion som inte betalats kan vara skäl till att en person inte får stanna i Sverige. Inom flera branscher klagar nu arbetsgiva­re på att stränga regeltolkn­ingar gör att utländska anställda med efterfråga­de kunskaper tvingas lämna landet. Fenomenet kallas kompetens‍

utvisning. Svenska Dagbladet rapportera­r att följden kan bli försämrad konkurrens­kraft för svenska företag: ”Förutom att avskräcka efterfråga­d arbetskraf­t från Sverige, kan kompetensu­tvisningar göra företagen mindre benägna att anställa utländsk arbetskraf­t.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden