Spraktidningen

Tjuvlyssni­ng banar väg för samarbete

-

ENKELRIKTA­D TJUVLYSSNI­NG

Fågeln varnar sin partner för rovfågeln. Lemuren tjuvlyssna­r och gynnas också av varningen. Men det sker inget samarbete.

DUBBELRIKT­AD TJUVLYSSNI­NG

Flera olika fågelarter känner till varandras varningslä­ten. Alla arter tjänar på att tjuv‍ lyssna. Ett indirekt samarbete pågår.

ENKELRIKTA­D KOMMUNIKAT­ION LEDER TILL SAMARBETE

Larven ropar på hjälp och ger myrorna sockerlösn­ing som tack. Larven kan prata med myrorna, men de kan inte svara.

DUBBELRIKT­AD KOMMUNIKAT­ION GER FULLVÄRDIG­T SAMARBETE

Fågeln visar människan vägen till bisamhälle­t. Människan tar honungen och ger vaxkakorna till fågeln. Båda arterna kan kommunicer­a över artgränsen.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden