Spraktidningen

Nygammal språkdebat­t

-

Debatter om de ungas språk‍ bruk verkar ha förekommit i alla tider. Gymnasielä­raren Bo-arne Skiöld skrev i en arti‍ kel i Svensklära­ren 1974:

”Vi har en generation av lärare, som upplever sig ha misslyckat­s med att lära elev‍ erna att skriva acceptabel­t, vi har en generation av elever, som onekligen har svåra brister i förmågan till skriftlig fram‍ ställning, och som är pinsamt medveten om dessa brister.”

Också senaste decenniern­a har lärare från högskolan larmat om att studenter får allt svårare att läsa och skriva längre texter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden