Spraktidningen

Effektiv reform

-

De nya rutinerna för plastpåsar i butiker har redan gett effekt. I september kom den första rappor‍ ten från Naturskydd­sföreninge­n: 2,5 miljoner färre påsar än vanligt hade delats ut under de tre första månaderna efter att bestämmels­en

trätt i kraft. Stora kedjor mins‍ kade mängden påsar med ungefär hälften. Sättet vi talar med varandra på är en del av den här förändring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden