Spraktidningen

tiõrv! hej!

Är det för sent att rädda samiskan? Följ med till förskolan i finländska Lappland, där skoltsamis­ka står på schemat.

- Av IZABELLA ROSENGREN Foto: MOA DAHLIN

Duns, duns, fniss. Syskonen Agafia ”Kaneli” Niemenmaa, 3

år, och Pieti Niemenmaa, 6 år, busar så att leksakerna flyger och teckningar­na på väggen‍fladdrar. Hack i häl följer förskollär­aren Hanna-maaria Kiprianoff, 45 år, som tappert

försöker hålla ordning på diverse utklädning­skläder, gummisvärd och barbiedock­or.

Det är en scen som hade passat in på vilken finländsk för‍skola som helst, om det inte hade varit för en viktig skillnad: Hanna-maaria Kiprianoff talar bara skoltsamis­ka med barnen. – Alla som kommer över tröskeln måste tala, eller åtminstone lyssna på, skoltsamis­ka, säger hon.

Vi befinner oss på förskolan Kuuskõõzz i Sevettijär­vi i Enare kommun i finländska Lappland. Enare breder ut sig omkring Enare träsk och gränsar i väster till Norge och i öster till Ryssland.

Skoltsamis­ka, sääm’ǩiõll, talas av folkgruppe­n skolter, som bland annat finns i Sevettijär­vi – på skoltsamis­ka Čeavetjávr­i. I Enare‍ området har de varit bosatta sedan andra världskrig­et.

I år firas hundraårsm­innet av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917. Men situatione­n‍ för de samiska språken‍är bekymmersa­m. Antalet talare av skoltsamis­ka i Finland uppskattas i dag till runt 400. Det finns skolter också i Ryssland, men där är det numera högst 20 personer som fortfarand­e talar språket. Detta gör skolt‍samiskan till ett av de mest hotade språken i världen, enligt Unesco.

Antalet talare i Finland hade troligtvis varit många fler om det inte hade varit för den omfattande förfinskni­ngen av samerna under 1800- och 1900-talen, som bland annat innebar att all undervisni­ng måste ske på finska.

Men sedan drygt två decennier finns det alltså möjlighet att gå i en skoltsamis­k förskola, åtmin‍ stone om du väljer att bosätta dig i Sevettijär­vi eller Ivalo, där Finlands två skoltsamis­ka förskolor finns. Förskolorn­a är även öppna för barn som inte har en skolt‍ samisk bakgrund.

TROTS DETTA AMBITIÖSA initiativ går det långsamt att ge nytt liv åt skoltsamis­kan. På Kuuskõõzz går i dag bara tre barn i åldrarna tre till sex år. Ensamheten verkar dock inte beröra Kaneli och Pieti nämnvärt där de rusar runt i Snövitklän­ning respektive Batmancape. Men för föräldrar innebär det mycket pappersarb­ete om man vill ansöka om undervisni­ng på ett minoritets­språk.

– När man är förälder tänker man på barnens bästa, och då är det oftare enklast att bara sätta dem i en finsk förskola. Trots att man har rätt till det, är det för mycket byråkrati med undervisni­ng på skoltsamis­ka, och det krävs mycket beslutsamh­et om man vill att ens barn ska lära sig språket, säger Hanna-maaria Kiprianoff.

Hon samlar barnen runt ett litet bord och berättar att det är dags för peei’vkruug, det vill säga mer aktiv undervisni­ng i skolt‍samiska. I dag ska de spela memory och öva på ord, och genast sätter

både Pieti och Kaneli, som hittills svarat‍hannaMaari­a på finska, i gång att tala skoltsamis­ka.

– De förstår samiska, men brukar svara mig på finska. Lustigt nog byter de ofta till skoltsamis­ka när det är en lek eller uppgift som de blivit introducer­ade för här på förskolan.

Själv var Hanna-maaria Kiprianoff vuxen när hon lärde sig skoltsamis­ka ordentligt. Efter att hon hade flyttat från Sevetti‍ järvi till södra Finland i unga år, föll all samiska som hon hade lärt sig som barn i glömska. Men när hon flyttade tillbaka bestämde hon sig för att ta upp språket igen.

– Min pappa föddes på gamla ryska sidan, på Kolahalvön, och fick inte prata samiska i skolan. Och när vi flyttade till södra Finland sa han att vi inte skulle nämna att vi kom från norr, för då skulle folk förstå att vi var samer.

ETT PAR TIMMAR

söder om Sevettijär­vi ligger Enare kyrkby med drygt 500 invånare. Majoritete­n av invånarna här är enare‍ samer, och drygt 350 av dem talar enaresamis­ka, anarâškiel­â, som är den andra samiska språkforme­n i Enare kommun. En av dem är musikern och journalist­en Mikkal Morottaja, 32 år, även känd under sitt artistnamn Amoc. Förutom att han talar enaresamis­ka, har han valt att rappa på språket.

– I gymnasiet var det en kille som rappade på nordsamisk­a, och då tänkte jag: varför inte göra det på enaresamis­ka? Musik på enaresamis­ka håller språket levande, och det är mitt sätt att främja det.

Precis som Hanna-maaria Kiprianoff, Kaneli och Pieti har han lärt sig samiska av sina föräldrar. I skolan, däremot, var det finska som gällde. Han hade bara rätt till en timmes modersmåls- undervisni­ng på enaresamis­ka i veckan.

– Min pappa har alltid talat enaresamis­ka med mig. Det var förbjudet när han gick i skolan, men han var lite av en aktivist, och gjorde mycket för att hjälpa och främja samernas rättighete­r. Efter det att debutalbum­et

Amok-kaččâm släpptes 2007, bodde Amoc i Helsingfor­s i fem år. Efter hand insåg han dock hur viktigt språket var för identitete­n – och valde att flytta tillbaka till det glesbefolk­ade Enare.

– Det var bättre för både mig och samerna om jag, en kille som kan tala enare och som jobbar med media, var här och förde kampen på hemmaplan.

Enligt honom skulle det inte finnas någon enaresamis­k kultur om det enaresamis­ka språket försvann. Men han är också medveten om att samhället vi lever i är föränderli­gt och att kulturer vidare‍utvecklas. Han nämner samiska nyord som exempel.

– Jag kan inte alla ’gamla’ ord, de dog ut med de äldre, så vad vi har nu är ett mer finsk-samiskt språk. Men grejen med ett levande språk är ju att det förändras. I mitt arbete som journalist försöker jag använda så många gamla ord som möjligt. Men det är svårt, eftersom orden blir allt mer urbana.

ATT RÄDDA ETT

hotat språk är en stor utmaning. Det är både Amoc och Hanna-maaria medvetna om. Och Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universi- tet, understryk­er problemen med ambitioner­na. Enligt honom är den generella utsikten för de samiska språken allt annat än god. Han anser att det redan är för sent när ett språk börjar tappa många talare. Att till exempel föräldrar har målet att återuppliv­a ett hotat språk betyder inte att de kommer att lyckas.

– Varje gång ett språk är hotat kommer solskenshi­storierna, men rotar man lite så visar det sig att det gäller fyra ungdomar som kan räkna till tre på det gamla språket, säger han.

Han framhåller att det ska mycket mer till för att en nedåtgåend­e språktrend ska vändas. Förutom högre utbildning­ar på respektive språk krävs till exempel en urban omgivning som domineras av språket ifråga.

– För många utgör staden en lockelse. Det är ju därför som urbaniseri­ngen är en realitet. Oftast hamnar man då i en miljö som inte domineras av ens eget språk, vilket gör att man börjar tala majoritets­språket.

Så är också fallet med ungdomarna i Sevettijär­vi och Enare, som för att gå i gymnasiet måste söka sig till Ivalo. Och där har majoritete­n finska som modersmål. Med tanke på detta är risken stor att samiskan får stå tillbaka för finskan.

– Innan man vet ordet av har man fått barn med någon ur majoritets­gruppen, säger Mikael Parkvall. Och med en förälder som talar majoritets­språket, och en helt majoritets­språkig omgivning, ska det närmast till ett mirakel för att barnet ska bli en kompetent talare av minoritets­språket.

För att det skulle vara möjligt måste nästa generation också få undervisni­ng i samiska i skolan. Mikael Parkvall beskriver det som ”konstgjord andning”.

– Det är så klart en smaksak, men för mig är inte det vad som menas med att ett språk är levande.‍ ENLIGT HANNA-MAARIA Kiprianoff handlar den samisktala­nde förskolan inte bara om att bevara språket, utan om att låta barnen komma i kontakt med sitt ursprung. Hon tycker inte att det handlar om någon konstgjord andning.

– I dag kan man få undervisni­ng på samiska redan som barn, vilket gör att vi blir fler och fler som lär oss språket. Dessutom är det många som väljer att ta tillbaka språket och studera det, eftersom det kommer nytt studiemate­rial hela tiden. Jag talade till exempel inte skoltsamis­ka med min son, men jag gör det med mina barn‍barn, för att de ska veta var de har sina rötter.

 ??  ?? Agafia och Pieti Niemenmaa är två av totalt tre elever på den skolt‍samiska förskolan.
Agafia och Pieti Niemenmaa är två av totalt tre elever på den skolt‍samiska förskolan.
 ??  ?? LÄS MER!
om situatione­n‍för samiska‍språk i Språk‍
tidningen 7/2011.
Mikkal ”Amoc” Morottaja rappar inte bara på enare‍samiska. Han har också undervisat i språket
på skolor i Enare.
LÄS MER! om situatione­n‍för samiska‍språk i Språk‍ tidningen 7/2011. Mikkal ”Amoc” Morottaja rappar inte bara på enare‍samiska. Han har också undervisat i språket på skolor i Enare.
 ??  ?? HANNA-MAARIA KIPRIANOFF
växte upp i Sevetti‍järvi. Efter att ha bott en tid i södra Finland flyt‍ tade hon tillbaka för att undervisa i en av Finlands två skolt‍ samiska förskolor. Hon sjunger också i gruppen Suõmmkar, som spelar folkmusik med texter...
HANNA-MAARIA KIPRIANOFF växte upp i Sevetti‍järvi. Efter att ha bott en tid i södra Finland flyt‍ tade hon tillbaka för att undervisa i en av Finlands två skolt‍ samiska förskolor. Hon sjunger också i gruppen Suõmmkar, som spelar folkmusik med texter...
 ??  ??
 ??  ?? I förskolan får Agafia Niemenmaa och de andra barnen
öva på ord.
I förskolan får Agafia Niemenmaa och de andra barnen öva på ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden