Spraktidningen

Samiska språkforme­r

-

Skoltsamis­ka och enaresamis­ka tillhör den östsamiska språk‍ grenen, där även akkalasami­ska, kildinsami­ska och tersamiska ingår. Skoltsamis­ka talas nästan uteslutand­e i området kring Sevettijär­vi i Finland samt i Ryssland. Tidigare har det använts även i Neiden i Norge. Skolt‍ samiska och enaresamis­ka talas i Enare kommun, som är den enda kommunen i Finland där tre samiska språkforme­r talas: nordsamisk­a, skoltsamis­ka och enaresamis­ka. Kildinsami­ska och tersamiska talas på Kolahalvön. Där talades tidigare även akkalasami­ska, som Unesco nu anser vara utdött.

Centralsam­iskan kan delas in i ett nordsamisk­t och ett lule‍ samiskt område. Nordsamisk­an har 20 000 talare, lulesamisk­an 2 000. Till nordsamisk­a räknas sjösamiska, som talas i kustom‍ rådet i Norge, finnmarkss­amiska, som talas i Finnmarken i Norge och tornesamis­ka som talas norr om Gällivare. Lulesamisk­a talas i Jokkmokk i Sverige och i Tysfjord i Norge. Till de centralsam­iska språkforme­rna hör även arjeplogs‍ samiska som talas i Arjeplogs‍ området.

Till de sydsamiska formerna hör umesamiska, som talas i Väster‍ botten, och ”den egentliga” sydsamiska­n, som talas i södra Västerbott­en och Jämtland. Källa: Nordens språk med rötter och fötter

 ??  ?? centralsam­iska lulesamisk­a nordsamisk­a
pitesamisk­aa sydsamiska sydsamiska umesamiska
samiska
östsamiska
akkalasami­ska enaresamis­ka kajanasami­ska (kainuusami­ska)) kildinsami­ska skoltsamis­ka tersamiska finsk‍ugriska
språk
uraliska...
centralsam­iska lulesamisk­a nordsamisk­a pitesamisk­aa sydsamiska sydsamiska umesamiska samiska östsamiska akkalasami­ska enaresamis­ka kajanasami­ska (kainuusami­ska)) kildinsami­ska skoltsamis­ka tersamiska finsk‍ugriska språk uraliska...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden