Spraktidningen

Ordbok att sluka med ögonen

- – Anders Svensson

MATENS HISTORIA - Från A till Ö Jan-öjvind Swahn och Edward Blom (Ordalaget) När vi importerar nya livsmedel importerar vi ofta också nya ord. De senaste åren har såväl utbudet i matbutiker­na som det språkliga skafferiet utökats med bland annat

quinoa, tofu, shiitake och quorn. Därför är Matens

historia från A till Ö smaklig läsning för den som är in‍ tresserad av mat och språk. De tre tidigare upplagorna av boken sammanstäl­ldes‍ av folklivsfo­rskaren JanÖjvind Swahn, som gick bort i mars 2016. Den nya upplagan har komplet‍ terats av kulturhist­orikern Edward Blom.

Här finns över 1 200 upp‍ slagsord – från abalone till

örtkryddor – kopplade‍till maten vi äter. Boken ser‍ verar mängder av mustiga anekdoter och aptit‍retande kunskap. Den bjuder också på inblickar i hur importen av ord och mat‍rätter ofta går hand i hand.

Bäst är kanske att bota‍ nisera bland orden när hungern är stillad. Ord som kuckelväll­ing, paradiskor­n,

skrabbeluc­ker och sill i kapprock är så fantasi‍ eggande att det är omöjligt att inte bli lite sugen.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden