Spraktidningen

Skippa spinnet!

-

ÄR DU OCKSÅ trött på politiker som manipulera­r med ord och som är så talepunkts­tyrda att man till slut inte förstår vad de säger? Tja, om man ska vara ärlig så kan väl journalist­er och andra också bruka orden på ett sätt som inte gör verklighet­en rättvisa, och i värsta fall kan de här vilseledan­de processern­a pågå parallellt. Hur som helst så önskar jag att vi kunde få stopp på spinnet: Skandal! Ni försökte mörka! It‍skandal! Avsteg från lagen! Nej, en brottslig handling! Fara för rikets säkerhet! Haveri! Men inte hos oss! Misstroend­e – avgå! Oseriöst! Säkerhetsk­ris! Backa Hultqvist! Avgå! Nej, sitt kvar! Den mångbottna­de och utdragna skandalen på Transports­tyrelsen har innehållit många exempel på ord som väljs för att manipulera bilden av verklighet­en och för att ställa till ett helsike för motståndar­na. Jag kommer ofta på mig själv med att ropa till tv:n eller radion: ”Nej Ebba Busch Thor, sluta säga säkerhetsk­ris!” Jan Björklund har sagt ”säkerhetsl­äckage” medan Annie Lööf föredrog ”säkerhetss­kandal”. Stefan Löfven har kallat det hela för ”haveri”, medan Jonas Sjöstedt ofta använder samma term som de flesta nyhetsmedi­erna, nämligen ”It-skandal”. Jimmie Åkesson har talat om ett ”politiskt haveri”. JUST ”SÄKERHETSK­RIS” KÄNNS påfallande politisera­t. Genom att välja ett ord med minimal koppling till Transports­tyrelsen försöker man ge intrycket att hela Sverige befinner sig i en farlig och akut kris, och det ska framstå som att det är regeringen som har försatt oss i detta prekära läge.

Men allmänhete­n har nog ändå känt sig förvirrad både en och två gånger i denna kanonad av slagord, spinnförsö­k, överdrifte­r och eufemismer som har skjutits ut över det mediala slagfältet.

Så nu hoppas jag att våra politiker vågar ”tagga ner” i nästa stora affär som får politiska implikatio­ner. En hel del medborgare genomskåda­r nog de oblyga försöken att justera mediebilde­n med strategisk­t utvalda signalord som är tillkomna för att understödj­a en politisk agenda. Ord har ju den egenheten att de kan användas både för att belysa och begripligg­öra verklighet­en och för att dölja den.

Det misstroend­e som var tänkt att riktas mot tre specifika statsråd har i praktiken lett till en misstro mot både myndighete­r och partier. Det som skedde inom Transports­tyrelsen var allvarligt och uppseendev­äckande i sig, och därför är det oroande att man frestas ta till ett uttryck som statsminis­tern gjorde bevingat för något år sedan: ”Det där är bara käbbel.”

Så en vädjan till er på partikansl­ierna: Var inte ”översmarta” när ni myntar signalord med agendasyft­e. Om ord som kommer ur de politiska munnarna inte når fram till våra hjärnor är det slöseri med tid. Det är som att försöka tvinga ner en fyrkantig kloss i ett runt hål. Var varsam med orden och kalla helst en spade för en spade!

 ??  ?? Staffan Dopping är kommunikat­ionskonsul­t och tidigare journalist, bland annat på Sveriges Radio.
Staffan Dopping är kommunikat­ionskonsul­t och tidigare journalist, bland annat på Sveriges Radio.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden