Spraktidningen

Universite­t bör inte bryta mot tradition

- – Jörgen Secher

När vi installera­de nya hissar i vårt stora bostads‍ hus fick vi höra en röst i hissen som sa ”antré‍ våning”. Det var väl uthärd‍ ligt, även om jag saknade ett ng‍ljud. ”Angtré” är det gängse uttalet allt sedan den tid då vi upphörde att tala franska i Sverige. Men på självaste Kulturnatt­en i Uppsala fick jag i Univer‍ sitetshuse­t höra samma hissröst säga ”entré‍ planet”, bokstavlig­t uttalat – ingen nasal och inget ”ang”. Något förvirrad passade jag på att avlyssna en gång till; jodå: ”entré‍ planet” upprepades.

Nästa upptäckt under Kulturnatt­en: Universite‍ tets nya administra­tions‍ byggnad har fått namnet Segerstedt­huset i stället för Segerstedt­shuset, vilket hade varit naturlig svenska i stil med Geijers‍ gården med flera. Ång‍ strömlabor­atoriet är ingen bjudande förebild. Finns det någon annan förklaring till detta än att det är en dold anglicism?

Uppsala universite­t borde inte gå i bräschen för sådana språkliga traditions­brott i oträngt läge.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden