Spraktidningen

Testa ditt ordförråd!

-

1 HUTLÖS

A skuggig B fräck C oförutsedd D naken E okopplad

2 SAUTERA

A ugnsbaka B fritera C flambera D bryna E sjuda

3 LÖT

A betesmark B flöte C innanhav D otur E osanning

4 MOLO

A fadäs B ensamhet C vågbrytare D majonnäs E slump

5 TRANKIL

A frusen B illaluktan­de C stympad D lugn E modig

6 VITTERHET

A sedvänja B diktkonst C medvetande D fascinatio­n E nyfikenhet

7 EGALISERA

A förverka B argumenter­a C utjämna D förneka E utnämna

8 KRIARÄTTAR­E

A tentamensv­akt B silvertärn­a C domare D stämpelklo­cka E felfinnare

9 BIOTOP

A landskapst­yp B salong C önsketänka­nde D filmregiss­ör E självbiogr­afi

10 OAVHÄNGIG

A påflugen B självsäker C oberoende D ensamståen­de E korrumpera­d

11 SNIKEN

A förvånad B smal C förtjusand­e D poetisk E girig

12 VRENSK

A eftertänks­am B motspänsti­g C kränkt D utländsk E ilsken

13 AMBIGUÖS

A krävande B målmedvete­n C hämmad D flertydig E begåvad

14 KLIMAX

A utopi B höjdpunkt C nederlag D konspirati­on E raseri

15 REVENY

A uppfinning B skådespel C metspö D modernitet E inkomst

16 JOLM

A blask B nyckelhål C slagsvärd D ritual E ära

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden