Spraktidningen

Blixtsnabb­t brev

Med MEJLEN förvandlad­es brev till snigelpost

-

EMAIL ÄR BELAGT i svenskan sedan 1700-talet – men det är det franska ord som numera stavas emalj på svenska. Det obesläktad­e engelska‍email ’elektronis­kt överfört meddelande, elektronis­k post’ är betydligt yngre. Det började dyka upp i svensk text någon gång runt 1980. Bara några år äldre är för‍ resten e-mail ( electronic mail) i engelskan.

Engelskan lånade in grund‍ordet mail med betydelsen ’(res)väska, tvärsäck’ under‍medeltiden från forn‍ fransk‍ans‍liktydiga male, som har germanskt ursprung. I engelskan fick mail på 1600talet betydelsen ’brev-, postväska’ och senare ’post, brev’.

Ordet e-mail har i svenskan haft åtskilliga skepnader: från

email, mail och e-post till mejl. Vanlig post, ”papperspos­t” – i motsats till mejl – kallas numera skämtsamt för snigelpost efter engelskans

snail mail. Men snigelpost har gamla anor; i tidningen Upsala den 15 november 1887 kan man läsa att någon ”väl kommer farande på kärlekens snigelpost”, och i en ordspråksb­ok från 1889 förtecknas ordspråket ”Sjukdom kommer med extra post och far bort igen med snigelpost”. Här används snigelpost om mycket långsam fart eller åkning och ett långsamt transportm­edel, liksom tyskans Schneckenp­ost. Bo Bergman är medarbetar­e i Sydsvenska­n och författare.

 ??  ?? Till och med brev‍
duvors hastighet är snigelpost i jäm‍
förelse med mejl.
Till och med brev‍ duvors hastighet är snigelpost i jäm‍ förelse med mejl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden