Spraktidningen

Språk och historia i sagornas fotspår

Res med Språktidni­ngen till Island

-

FOLJ MED PA EN LASARRESA till Island! Med världens nordligast­e huvudstad Reykjavík som bas färdas vi i historiens spår för att lära känna mytomspunn­a platser från islänninga­sagornas tid.

Vi besöker Nobelprist­agaren Halldór Laxness hem och några av landets bästa museer. Vi får också uppleva naturpärlo­r som nationalpa­rken Þingvellir, vattenfall­et Gullfoss och Geysirområ­det med en mängd varma källor. Under resan möter vi språkvetar­e

och författare som berättar om Islands språk och kultur.

Vi får också sällskap av en arkeolog som på plats vid en utgrävning i Hafnir berättar om hur bilden av Islands

historia utmanas av nya fynd. Vi besöker även några av landets bästa restaurang­er.

Guide under hela resan är Språktidni­ngens chefredakt­ör Anders Svensson. Han är en mycket uppskattad rese

ledare som tidigare har varit bosatt på Island.

‚ ƒ„ „…OMDOMEN FRAN TIDIGARE RESENARER:

● En fantastisk reseledare som kunde allt, engagerad och underhålla­nde.

● Lärorikt innehåll med både kultur och natur.

● Så många olika typer av upplevelse­r utan att det kändes stressigt: storslagna naturupple­velser, ‰ertal museibesök, historiska platser, spännande och givande föreläsnin­gar.

● Trevliga medresenär­er och många skratt.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden